FutureTales Lab ร่วมกับ Spaceth.co ขอเสนอ 'Futures of Space Movement 2060' ปรากฏการณ์งานวิจัยที่คาดการณ์อนาคตของวงการอวกาศในปี 2060
เมื่ออวกาศไม่ได้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นของเราทุกคน
งานวิจัยชิ้นนี้บอกเล่าความเป็นมาของการสำรวจอวกาศตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคปัจจุบัน และคาดการณ์ไปสู่อนาคต โดยวิเคราะห์สัญญาณและแนวโน้มต่างๆ
และวาดภาพความเป็นไปได้ในอนาคตเอาไว้ 4 รูปแบบ โดยคำนึงถึงสองปัจจัยหลักคือ
1) การพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependency) ว่าการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานบนอวกาศอาศัยทรัพยากรที่มาจากโลก หรือสามารถหาได้จากอวกาศ
บวกกับ
2) ผู้มีบทบาทสำคัญ (Dominance Roles) ว่าจะมีใครเป็นผู้เล่นหลักระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ใครที่ทำงานในสายอวกาศ หรือหลงรักในความมหัศจรรย์ของห้วงอวกาศอันไกลโพ้น *ห้ามพลาด*
รอติดตามเนื้อหาสาระที่อัดแน่นด้วยความรู้แบบเน้นๆ ที่เราจะถอดจากงานวิจัยออกมาแชร์ พร้อมทั้งกิจกรรมสุดพิเศษ ได้เร็วๆ นี้
#FutureTalesLAB #Spaceth #FuturePossible #FutureofTech #FuturesofSpace #Space #WellBeing #MQDC
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา