ข่าวที่น่ายินดีมากคือ ในวันนี้ (19 กันยายน 2566) เมืองโบราณศรีเทพของประเทศไทย ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นแหล่งมรดกโลกใหม่ล่าสุด
เมืองโบราณศรีเทพ
ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการประกาศมาแล้ว 6 แหล่งด้วยกัน ได้แก่
มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง อันประกอบด้วย
1) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (2534)
2) เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (2534)
3) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (2535)
และแหล่งมรดกโลกทางด้านธรรมชาติ 3 แหล่ง ได้แก่
1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (2534)
2) กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2548)
3) กลุ่มป่าแก่งกระจาน (2564)
และในปีนี้ (2566) หลังจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ทำให้ไทยได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่ 7
โบราณสถานอายุมากกว่า 1000 ปี
ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมคือ เมืองโบราณศรีเทพ
โดยได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกที่ประกอบด้วย 3 พื้นที่สำคัญได้แก่
1) เมืองในและนอก โดยที่มีคูเมืองล้อมรอบชัดเจน
2) เขาคลังนอก ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุด
เขาคลังนอก ที่อาจถือว่าเป็นปีระมิดของอาเซียน
3) ถ้ำเขาถมอรัตน์ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหลักฐานศาสนาพุทธนิกายมหายานปรากฏอยู่
เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่มากถึง 1100-1500 ปี คืออยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 (ปัจจุบันเป็นคริสต์ศตวรรษที่ 21)
เก่าแก่กว่านครวัดของกัมพูชาหลายร้อยปี โดยนครวัดสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และยังเก่าแก่กว่ากรุงสุโขทัย ซึ่งเริ่มขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา
ดังนั้นเมืองโบราณศรีเทพ จึงเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการมีอารยธรรมในผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีความเก่าแก่มากกว่านครวัดของกัมพูชามากทีเดียว
ในช่วงปีนี้มีความคึกคัก และคนไทยเริ่มรู้จักเมืองโบราณศรีเทพมากขึ้นเป็นลำดับ
ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเมืองศรีเทพตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นผู้คนยังรู้จักไม่มากนัก
โครงกระดูกที่ขุดค้นพบที่เมืองศรีเทพ
จึงมีโอกาสที่ได้เดินชม ซึมซับอรรถรสของความเป็นเมืองโบราณในประวัติศาสตร์ที่อายุนับ 1000 ปีอย่างเต็มที่
ได้มีการจัดแสดงแสงสีเสียงที่เขาคลังนอก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ทำให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น โดยที่มีจุดเด่นคือไอติมที่ทำเป็นรูปคนแคระ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณศรีเทพด้วย
ไอติมคนแคระ
การเดินทางไปเมืองโบราณศรีเทพจากกรุงเทพฯ ถือว่าไม่ได้ไกลเลย ขับรถไปเพียง 3 ชั่วโมงเศษ ระยะทาง 200 กว่ากิโลเมตร ไปตามเส้นทางที่ผ่านสระบุรี ลพบุรี ขึ้นไปทางเพชรบูรณ์
การมาเที่ยวเมืองโบราณศรีเทพสามารถที่จะจัดเป็นทริปยาวแล้วเดินทางไปชมทะเลหมอกที่เขาค้อได้ด้วย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 40
    โฆษณา