เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดบทบัญญัติแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต
โดยธีมในปีนี้เน้นการลงทุนเพื่อคน เพื่อโลก และเพื่อความเจริญรุ่งเรือง (Investments for people, for planet and for prosperity) มุ่งนำนวัตกรรมมาตอบโจทย์ต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงการลงทุนแบบดั้งเดิมเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของไทย อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ NIA มุ่งเน้นให้การสนับสนุน นอกเหนือจากเกษตร อาหาร การแพทย์ สภาพอากาศ และซอฟต์พาวเวอร์ วันนี้ NIA จึงขอพาไปเจาะลึก 3 การลงทุน พร้อม 3 ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ที่ทุกคนสามารถตามไปเที่ยวกันได้ ได้แก่
👪 People: การลงทุนกับคน - “ม้งไซเบอร์” เนรมิตเทศกาลดนตรีกลางหุบเขา
🌎 Planet: การลงทุนกับโลก - ทริป “ตามหาปลาลูกเบร่” ชมวิถีชีวิตประมง ที่คลองปากประ
✨ Prosperity: การลงทุนเพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง - “Insight Wat Pho” เรียน รู้ รักษ์ ณ วัดโพธิ์
📖 อ่านบทความ วันท่องเที่ยวโลกปีนี้ ควรลงทุนกับเรื่องอะไร? โดย ดุจรพี เชาวนปรีชา (พี)
นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม NIA ต่อได้ที่ https://www.nia.or.th/Investing-World-Tourism-Day-2023
#Innovation #NIA #WorldTourismDay #WorldTourismDay2023
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา