อย่าให้ความขี้เกียจ ขี้เกียจนะมาบ่งการ
ครอบงำโดยร่วมมือกับความสบายความ
สุขหูสุขตาสุขลิ้นสุขปาก ควบคุมมันซะ
และให้มันหลบอยู่ข้างในไม่ก่อเรื่อง
หลายครั้งตัวรู้เราจะพยายามเรียกใช้
"ตัวมุ่งมั่นอดทนเพียรพยายาม"ฮึดสู้
คุมเกมส์ความขี้เกียจและเสนอเรื่องขึ้น
ไปที่สมองตัดสินให้"ตัวขี้เกียจ"ถอยไป
ทุกวันนี้"ฝนตก"เพราะฝนชอบขี้กียจ
ชอบความสบายเลยไม่อ่านหนังสือ
ขี้เกียจมากขนาดหน้าที่ตนเองยัง
ไม่ค่อยตกตามฤดูกาลเลยชาวบ้าน
เดือดร้อนกันมากกว่าจะได้น้ำก็
เล่นส่งมาทีมากจนท่วมเสียหาย
รางวัลที่หอมหวานจะอยู่ข้างหลัง
คนเพียรพยายามเท่านั้น อ่านเต๊อะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา