เรือนแพเอกชัย
🏞เขื่อนแม่งัด หรือปัจจุบันเรียกกันว่า "เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล" อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นเขื่อนที่กรมชลประทานสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เขื่อนแม่งัดได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงสุดสัปดาห์ และโดยรอบอ่างเก็บน้ำนั้นมีแพพักและแพอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5347 0150
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 12
    โฆษณา