16 พ.ย. 2023 เวลา 12:05 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ซีรีส์หุ้นอเมริกา 100 เด้ง Lam Research ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตชิป

120.3 เท่า ภายในระยะเวลา 25 ปี
📈 คือมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมา ถ้าเราลงทุนในหุ้น Lam Research หรือ LRCX
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2541 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งยังไม่รวมเงินปันผลอีกราวปีละ 1.4 %
📱 Lam Research เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับเคลือบ เครื่องตัด และเครื่องทำความสะอาดชิป ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิตชิป มีมูลค่าบริษัท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กว่า 2.8 ล้านล้านบาท
โดยกระบวนการผลิตชิปนั้น จะเริ่มต้นจากการนำแผ่นซิลิคอน แผ่นวงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ หรือ “เซมิคอนดักเตอร์” มาเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยมีขั้นตอนหลักอยู่ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
✅Deposition นำแผ่นซิลิคอนมาเคลือบ
Lithography ฉายแสงสร้างลวดลายเพื่อสร้างวงจร ลงบนแผ่นซิลิคอน
✅Etching การตัดแผ่นซิลิคอนที่มีวงจรแล้ว ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
✅Cleaning การล้างทำความสะอาด
Testing ตรวจสอบการทำงานของชิป
Lam Research นับเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรในกระบวนการผลิตชิป ✅ ถึง 3 ใน 5
ทั้งเครื่องเคลือบ เครื่องตัด และเครื่องทำความสะอาด มีลูกค้าสำคัญ คือ ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลก
ไม่ว่าจะเป็น TSMC, Samsung หรือ Intel
📊 สัดส่วนรายได้ของ Lam Research ในไตรมาส 3 ปี 2566
59 % มาจาก การขายและติดตั้งเครื่องจักร
41 % มาจาก การบริการ ซ่อม จำหน่ายอะไหล่ และการอัปเกรดระบบของเครื่องจักร
🇨🇳 โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในประเทศจีนมากที่สุดกว่า 48 %
ตามมาด้วยเกาหลีใต้ 16 % ญี่ปุ่น 9 % สหรัฐอเมริกา 8 % ไต้หวัน 7 % และอื่น ๆ 12 %
📈 เส้นทางสู่การเติบโต 100 เด้ง
⚙️ บริษัทแห่งนี้ก่อตั้งในปี 2523 โดยคุณ David K. Lam อดีตวิศวกรเชื้อสายจีน ผู้เคยทำงานใน HP และ Texas Instruments จากการเห็นช่องว่างในการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับตัดแผ่นซิลิคอนให้มีขนาดเล็กลง Lam Research ค่อย ๆ เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหุ้น NASDAQ ในปี 2527
📱 อุตสาหกรรมชิปเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จนมาถึงการถือกำเนิดของสมาร์ตโฟน ในช่วงราวปี 2550 ชิปได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เครื่องจักรในโรงงาน ไปจนถึง Data Center ที่สำคัญมาก ๆ สำหรับเทคโนโลยี AI
⚙️ เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชิป ที่มีความเฉพาะทางและมีความซับซ้อนสูง ก็เติบโตตามอุตสาหกรรมชิปไปด้วย Lam Research ได้ใช้กลยุทธ์ด้วยการซื้อกิจการบริษัทเล็ก ๆ แล้วนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เครื่องจักรรวมไปถึงการขยายส่วนแบ่งตลาด จนกลายเป็น 1 ใน 4 บริษัทผู้นำด้านเครื่องจักรผลิตชิปที่ครองส่วนแบ่งกว่า 80 % ของโลก ประกอบไปด้วย Lam Research, Applied Materials, Tokyo Electron และ ASML
📊 การเติบโตในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (2561 - 2565)
รายได้ เติบโตเฉลี่ยปีละ 16.1 %
กำไร เติบโตเฉลี่ยปีละ 20.8 %
มูลค่าบริษัท เติบโตเฉลี่ยปีละ 27.7 %
📈 โอกาสของการเติบโตหลังจากนี้
⚙️ การเติบโตของตลาดเซมิคอนดักเตอร์
ชิปเป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกอุปกรณ์ ที่มีคำว่า “สมาร์ต” นำหน้า ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ตโฟน สมาร์ตคาร์ ไปจนถึงสมาร์ตโฮม ยิ่งสินค้าเหล่านี้มีเทคโนโลยีล้ำหน้าเท่าไหร่ มีความต้องการมากขึ้นเท่าไหร่ ชิปก็ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ และบริษัทผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตชิป ก็จะยิ่งเติบโตขึ้นตามไปด้วย
Precedence Research ได้คาดการณ์ว่า ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 12.3 % ตั้งแต่ปี 2566 ไปจนถึงปี 2575
🚧 ความเสี่ยงของการเติบโต
🇨🇳 ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา
Lam Research พึ่งพาลูกค้าจากจีนมากถึง 48 % ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น อาจทำให้บริษัทสูญเสียรายได้จากลูกค้าในประเทศจีน ซึ่งถือเป็นลูกค้าที่สำคัญที่สุดและครองสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้บริษัท
⚙️ ก็ต้องติดตามต่อไปว่า การเติบโตของ Lam Research ในฐานะ 1 ใน 4 บริษัทผู้นำเครื่องจักรผลิตชิป จะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ธุรกิจประเภทนี้ก็มีความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่ง คือรายได้มักจะขึ้นอยู่กับคู่ค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย บริษัทจึงจำเป็นต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างหนัก เพื่อตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะหากคุณภาพของสินค้าลดลง ลูกค้าก็อาจเปลี่ยนไปใช้สินค้าจากเจ้าอื่นได้..
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ  
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มูลค่าบริษัท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
 
════════════════════                   
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                   
════════════════════                   
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน                   
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่                   
Facebook - https://www.facebook.com/dimeinvest                   
Instagram - https://www.instagram.com/dime.finance           
Twitter - https://twitter.com/dimefinance                
TikTok - https://www.tiktok.com/@dime.finance                   
LINE -  https://lin.ee/4W7j4nG                         
#การเงิน #การลงทุน #กองทุน #ตราสารหนี้ #หุ้นอเมริกา #ไดม์ #Dime #Dimeออมได้ลงทุนดี      
-----
โฆษณา