เปิดพอร์ตหุ้น กระทรวงการคลัง 13 หลักทรัพย์ ปันผลกว่า 23,000 ล้านบาท PTT ปันผลมากสุดกว่า 21,000 ล้านบาท มี 4 หุ้นยังระงับจ่ายปันผล ขณะที่ THAI ยังระงับการซื้อขาย
ใกล้จะสิ้นปี 2566 ท่ามกลางสถานการณ์เงินทุนไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา แม้ดัชนีมีการปรับตัว แต่ยังไม่กลับมาเทียบเท่าก่อนที่นายเศรษฐา ทวีสิน เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ฐานเศรษฐกิจได้รวบรวมพอร์ตการลงทุน ของผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างกระทรวงการคลัง ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 13 หลักทรัพย์ พบว่าปีนี้ได้รับเงินปันผลรวม 23,387,615,078.215 บาท ดังนี้
หุ้น PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 14,598,855,750 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 51.11%
ปันผล : 2 ครั้ง/2566
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เม.ย. 66
0.70 บาท/หุ้น มูลค่า 10,219,199,025 บาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ต.ค.66
0.80 บาท/หุ้น มูลค่า 11,679,084,600 บาท
รวม 21,898,283,625 บาท
หุ้น TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 11,364,282,005 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 11.70%
ปันผล : 2 ครั้ง/2566
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พ.ค 66
0.0530 บาท/หุ้น
มูลค่า 602,306,946.265 บาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ต.ค. 66
0.80 บาท/หุ้น
มูลค่า 568,214,100.25 บาท
รวม 1,170,521,046.515 บาท
หุ้น DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 261,350,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 22.13%
ปันผล : 6 ครั้ง/2566
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มี.ค. 66
0.38 บาท/หุ้น มูลค่า 99,313,000 บาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 66
0.38 บาท/หุ้น มูลค่า 99,313,000 บาท
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พ.ค. 66
0.12 บาท/หุ้น มูลค่า 31,362,000 บาท
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 9 มิ.ย. 66
0.35 บาท/หุ้น มูลค่า 91,472,500 บาท
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ก.ย. 66
0.35 บาท/หุ้น มูลค่า 91,472,500 บาท
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ธ.ค. 66
0.35 บาท/หุ้น มูลค่า 91,472,500 บาท
รวม 504,405,500 บาท
หุ้น TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
จำนวนหุ้น : 457,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 10%
ปันผล : 3 ครั้ง/2566
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มี.ค. 66
0.1032 บาท/หุ้น มูลค่า 47,162,400 บาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิ.ย. 66
0.1032 บาท/หุ้น มูลค่า 47,162,400 บาท
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ก.ย. 66
0.1009 บาท/หุ้น มูลค่า 46,111,300 บาท
รวม 140,436,100 บาท
หุ้น OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 153,349,808 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 1.28%
ปันผล : 2 ครั้ง/2566
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เม.ย. 66
0.15 บาท/หุ้น มูลค่า 23,002,471.2 บาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ก.ย. 66
0.25 บาท/หุ้น มูลค่า 38,337,452 บาท
รวม 61,339,923.2 บาท
หุ้น BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 65,543,767 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 4.76%
ปันผล : 1 ครั้ง/2566
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.ย. 66
0.50 บาท/หุ้น มูลค่า 32,771,883.5 บาท
รวม 32,771,883.5 บาท
หุ้น MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
จำนวนหุ้น : 20,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 15.92%
ปันผล : 1 ครั้ง/2566
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 66
1.50 บาท/หุ้น มูลค่า 30,000,000 บาท
รวม 30,000,000 บาท
หุ้น RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
1
จำนวนหุ้น : 14,700,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 2.69%
ปันผล : 2 ครั้ง/2566
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ค. 66
0.15 บาท/หุ้น มูลค่า 2,205,000 บาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 66
0.11 บาท/หุ้น มูลค่า 1,617,000 บาท
รวม 3,822,000 บาท
หุ้น AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 10,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 70%
ปันผล : งดจ่ายปันผล
หุ้น BEYOND บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 31,200,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 10.80%
ปันผล : งดจ่ายปันผล (จ่ายปันผลล่าสุด 21 พ.ค. 61)
หุ้น MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 452,134,022 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.80%
ปันผล : งดจ่ายปันผล (จ่ายปันผลล่าสุด 12 พ.ค. 59)
หุ้น NEP บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 295,847,860 หุ้น
1
สัดส่วนการถือหุ้น : 12.72%
ปันผล : งดจ่ายปันผล
หุ้น THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น : 1,044,737,191 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : 47.86%
ปันผล : ระงับการซื้อขาย
10 ถูกใจ
4 แชร์
3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
 • 10
  โฆษณา