18 ม.ค. เวลา 15:15 • การตลาด

ทำไม ? ต้องทำ S.W.O.T

✅ เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญ
ของสิ่งที่องค์กรต้องทำเพื่อให้ธุรกิจเติบโต
✅ วิเคราะห์เพื่อหาภาพรวมของธุรกิจ
เพื่อวางกลยุทธ์ และทิศทางองค์กรในอนาคต
✅ ใช้ค้นหาภัยอุปสรรคทางธุรกิจ
โดย S.W.O.T ย่อมาจาก 4 คำด้านล่างนี้ 👇
⚔️ Strengths (จุดแข็ง)
คือข้อดีของบริษัทหรือแบรนด์ของเรา
ว่ามีจุดเด่นด้านใด ที่จะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่ง
🛡️ Weakness (จุดอ่อน)
คือข้อเสียที่เราต้องพยายามแก้ไข
หรือหาจุดแข็งมาผลิกให้กลายเป็นโอกาส
🎯 Opportunities (โอกาส)
อาจจะเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบ
(ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก)
ซึ่งทำให้ส่งผลดีกับบริษัทหรือแบรนด์
☄️ Threats (อุปสรรค)
คือปัจจัยภายนอกที่จะทำให้แบรนด์
หรือบริษัทของเราได้รับผลกระทบในแง่ลบ
📍ต้องการคำปรึกษา ฟรี !
📍ติดตามคอนเทนต์ดีๆ จากพวกเรา
ทาง YouTube : https://bit.ly/3K87zzN
📍ติดตามรับฟังผ่านช่องทาง Podcast
Google Podcasts - https://bit.ly/3s6Ba6l
Pocket Casts - https://bit.ly/3GNxiv7
Radio Public - https://bit.ly/3GQWBfY
#DLG #LightUpYourBusiness
#DLA #podcasts #digitalmarketing
#ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
โฆษณา