29 ม.ค. เวลา 21:45 • ความคิดเห็น
สิ่งที่คุณเป็น เราว่ามนุษย์หลายๆคนก็เป็น และ"เรา"ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน
ความพยายามออกจากนิสัยที่ว่านี้ โดยที่คุณเข้าใจสาเหตุแล้ว น่าจะเป็นแนวทางได้
อาจจะด้วย"วัย"ของคุณ ทำให้เกิดขัดแย้ง อึดอัด อยู่ภายในใจด้วยประการหนึ่ง
ค่อยๆพิจารณา ลดความคาดหวังต่อตัวเอง ต่อสิ่งรอบตัว
เดี๋ยวอายุและประสบการณ์มากขึ้น ภาวะนี้จะเบาบางลงค่ะ
ยืนดีที่คุณมาถูกทางแล้ว
^^
โฆษณา