• สวนลอยบาบิโลนมีอยู่จริงแต่ไม่ได้อยู่ที่บาบิโลน

สวนลอยบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ โดยถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ในสมัยของเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 (Nebuchadnezzar II) กษัตริย์แห่งเมืองบาบิโลน
ตามบันทึกของชาวกรีกและโรมันได้บันทึกว่า สวนลอยแห่งนี้มีลักษณะเป็นพีระมิดขั้นบันได ซึ่งในแต่ละชั้นจะมีการประดับพืชพรรณ ไม้ดอก และไม้ยืนต้นที่สวยสดงดงาม เปรียบเสมือนเป็นอุทยานแห่งสรวงสวรรค์
ที่สำคัญสวนลอยยังมีระบบกลไก ที่สามารถดึงน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นไปบนสวนลอย เพื่อสร้างน้ำตกและหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ตลอดเวลา
เนบูคัดเนสซาร์สั่งให้สร้างสวนลอยขึ้นมา เพื่อให้มเหสีของพระองค์คือพระนางอมีทิส (Amytis) ที่เป็นเจ้าหญิงจากดินแดนมีเดีย (Media ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน) หายคิดถึงบ้านเกิด
อย่างไรก็ตามตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา นักโบราณคดีที่พยายามขุดค้นและตามหาที่ตั้งของสวนลอยบาบิโลน ก็ไม่เคยเจอหลักฐานการมีอยู่จริงของสวนลอยเลย นอกเหนือจากหลักฐานที่เป็นบันทึก ถึงขั้นมีการเรียกสวนลอยบาบิโลนว่าเป็น 'ภาพลวงตาทางประวัติศาสตร์' (Historical mirage)
แต่ภาพลวงตาที่ว่านี้ อาจจะมีจริงก็ได้ เพราะ ดร. สเตฟานี ดัลลีย์ (Stephanie Dalley) จากสถาบันศึกษาตะวันออก มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ได้เปิดเผยผ่านหนังสือ 'The Mystery of the Hanging Garden of Babylon: An Elusive World Wonder Traced' ว่า ที่นักโบราณคดีไม่เคยค้นพบสวนลอยบาบิโลน ก็เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ที่เมืองบาบิโลน
จากการศึกษานานกว่า 20 ปี ทำให้ดัลลีย์พบว่า สวนลอยบาบิโลนแท้จริงตั้งอยู่ที่เมืองนิเนเวห์ (Nineveh) ที่อยู่ห่างจากบาบิโลนไปทางเหนือเกือบ 500 กิโลเมตร ซึ่งเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอัสซีเรีย ที่เป็นคู่แข่งสำคัญของบาบิโลน
กษัตริย์ที่สั่งให้สร้างสวนลอยไม่ใช่เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน แต่เป็นเซนนาเคอริบ (Sennacherib) กษัตริย์อัสซีเรียต่างหาก โดยถูกสร้างราวศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล
ดัลลีย์อธิบายต่อว่า ประมาณ 689 ปีก่อนคริสตกาล เมื่ออัสซีเรียเอาชนะบาบิโลนได้ กษัตริย์เซนนาเคอริบก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองนิเนเวห์เป็น 'บาบิโลนใหม่' (New Babylon) รวมถึงประตูเมืองทั้งหมดให้ตั้งชื่อตามบาบิโลนด้วย เป็นที่มาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า สวนลอยตั้งอยู่ที่บาบิโลนไม่ใช่นิเนเวห์
นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบแผ่นดินเหนียวที่จารึกด้วยอักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) ในเมืองนิเนเวห์ ที่บันทึกไว้อาทิ 'พระราชวังที่ไม่มีใครทัดเทียบได้' และ 'สิ่งมหัศจรรย์ของทุกคน' รวมถึงมีการกล่าวถึงสกรูน้ำที่ทำจากทองแดง ที่เชื่อว่าอาจจะใช้ดึงน้ำจากแม่น้ำไทกริสขึ้นไปบนสวนลอย
เอาเป็นว่าถ้าทฤษฎีนี้ถูกต้องจริง เราก็คงต้องเปลี่ยนชื่อจากสวนลอยบาบิโลน ไปเป็นสวนลอยแห่งนิเนเวห์ซะแล้ว
1
อ้างอิง
• HISTORY. Hanging Gardens Existed—But Not in Babylon. https://www.history.com/news/hanging-gardens-existed-but-not-in-babylon
#HistofunDeluxe
  • 26
โฆษณา