8 มี.ค. เวลา 06:59
-รายได้ปี 23 ทำ new high ไปแล้ว
-GPM ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
-ถ้าบวกกลับค่าใช้จ่าย One time q4 ที่ผ่านมาที่ตั้งด้อยค่าเงินลงทุน 30 ล้านบาทไป กำไรก็น่าจะเท่าๆ ปี 2022
1
ซึ่งตรงนี้ ในอนาคต ก็น่าจะหยุดรับรู้การขาดทุนของที่ไปลงทุนบริษัทนี้ และได้ลุ้นการกลับการด้อยค่าไป
-ปีนี้ก็น่าจะประโยชน์จากอากาศที่ร้อนขึ้นกว่าปีที่แล้วอีก
-แม้ฝั่งคู่ค้าที่เป็นลูกค้าจะเป็นเซเว่น เก็บหนี้ได้ช้า แต่ก็มีอำนาจต่อรองจากฝั่งคู่ค้าที่เป็น suppliers ได้ดี สะท้อนจากวงจรเงินติดลบ
--หนี้น้อย กระแสเงินสดดี ปันผลดี
-แต่ก็มีจุดแปลก ๆ ที่ ผบห ขายหุ้นออกมาตลอด ๆ
โฆษณา