10 มี.ค. เวลา 08:58
ตัว business model ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีใน พื้นที่กรุงเทพ ที่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ
ขณะที่ใช้ model นี้ในการขยายออกต่างจังหวัด ที่ปัญหานี้มีน้อยกว่า ก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เลยคิดว่าพื้นที่เติบโตระยะยาว ๆ ค่อนข้างจำกัด
โฆษณา