10 เม.ย. เวลา 23:08 • การเมือง

หลักวิชาการเมือง และการปกครอง

คลิกเพื่อฟัง คำบรรยาย
แนวคิดจังหวัดปกครองตนเอง ผิดหลักวิชา
และผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 1
โฆษณา