25 เม.ย. เวลา 12:55 • หุ้น & เศรษฐกิจ
efinanceThai

SPREME หุ้นเทคฯ เน้นลูกค้าภาครัฐ กำลังจะขาย IPO

SPREME หุ้นเทคฯ ที่มีลูกค้าหลักคือหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในทุกปี กำลังจะขาย IPO เพื่อมีเงินทุนประมูลงานได้ขนาดใหญ่ขึ้น
ติดตามได้ใน Executive Talk Podcast กับ คุณภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (SPREME)
โฆษณา