1 พ.ค. เวลา 08:32 • สุขภาพ

ผลของเรสเวอราทรอล สามารถต้านมะเร็งได้

ผลจากการรับทานเรสเวอราทรอลDrVee ทุกวันต่อเนื่อง ดร.วี ไม่เป็นมะเร็ง ยืนยันผลทดสอบจากห้องปฎิบัติการ นอกจากนี้ค่า eGFR (อัตราการกรองของไต)และเอ็นไซม์ของตับ มีค่าเทียบเท่าคนอายุ 30 ปี (หลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องการย้อนวัย)
สารเรสเวอราทรอลจะรับทานให้ได้ผลต้องเป็นแบบสกัดจากธรรมชาติ ที่มีขายบนอินเตอร์เน็ตจะเป็นแบบสารสังเคราะห์ และที่สำคัญต้องมี อย. ด้วยครับ
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณไพบูลย์ เจมส์
0854449009 และ 0854441100
โฆษณา