4 พ.ค. เวลา 03:00 • สุขภาพ

เพิ่ม NK Cells เซลล์นักฆ่าเพื่อสู้กับมะเร็ง

NK Cells คือส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นเหมือนกองกำลังทหารในการเข้าจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย แต่เมื่อยิ่งแก่ขึ้นจำนวนและประสิทธิภาพของ NK Cells กลับลดลงและเสื่อมตามอายุ
เพื่อทำให้ NK Cells เพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมรวมถึงโรคร้ายอย่าง ‘มะเร็ง’ Top to Toe จึงขอเสนอวิธีทางธรรมชาติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต รวมถึงวิธีการอาบป่าที่มีผลวิจัยรองรับว่าสามารถเพิ่มจำนวน NK Cells ได้จริง รวมถึงวิธีทางการแพทย์ที่จะเพิ่ม NK Cells เพื่อเป็นความรู้หากต้องเผชิญกับมะเร็งในอนาคต
โฆษณา