4 พ.ค. เวลา 01:00

๔ พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
โฆษณา