9 พ.ค. เวลา 16:05
สิทธิ์ หรือ สิทธิ หมายถึง
ความเป็นเจ้าของ หรือ สิ่งที่พีงมีพึงได้
ใครจะละเมิดไม่ได้ แม้แต่ผู้ปกครอง
สิทธิ์ ที่พระผู้สร้างประทานให้มา...
สิทธิ์ หรือ สิทธิ หมายถึง
ความเป็นเจ้าของ หรือ สิ่งที่พีงมีพึงได้
ใครจะละเมิดไม่ได้ แม้แต่ผู้ปกครอง... อ่านต่อ
โฆษณา