10 พ.ค. เวลา 15:11 • ปรัชญา

ความสุขระหว่างวัน

มันอยู่ที่ว่าคุณมองเห็นอะไร
ในระหว่างทางที่คุณกำลังเดินไป
หนึ่งวันพันเรื่องราว ยิ้ม หัวเราะ เศร้า เหนื่อย เสียใจ
มีกำลังใจ ขอแค่เราเรียนรู้กับทุกสิ่งที่พบเจอ
วันนี้ก็คุ้มค่าแล้ว และทุกสิ่งจะผ่านไป 😄😄😄
ใช้ชีวิตให้มีรอยยิ้มทุกวันนะ
ตะล่อม
โฆษณา