10 พ.ค. เวลา 23:24 • นิยาย เรื่องสั้น

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

“ ไม่เคยมีใครทำได้ ”
ใช่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้น
ความขยัน ความอดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ กล้าลองผิดลองถูก
และอีกมากมาย…
ส่วนผสมเหล่านี่แหละ ที่จะนำพาเราไปยังที่มาของคำว่า
“ เป็นไปได้ “
: )
ใครจะพูดอย่างไร ก็เรื่องของเขา
อดีต ประสบการณ์ของคนอื่น
ไม่สามารถตัดสินปัจจุบันของเราได้ (เสียทั้งหมด)
รับฟัง เข้าใจ และทำในส่วนของเรา
ให้ออกมาดีที่สุด
ในเวอร์ชั่นของเราเอง
- TokTaKorn ตกตะกอน -
โฆษณา