11 พ.ค. เวลา 12:01 • ความคิดเห็น
ดีสำหรับตัวเองแน่นอนค่ะ อยากกินอะไรก็ทำกินเองได้
บ้านช่องไม่รก สะอาด เสื้อผ้าสะอาด ดูดี
สิ่งเหล่านี้ก็จะแผ่ไปถึงคนรอบตัวด้วย พลอยโชคดีไปด้วย
โฆษณา