11 พ.ค. เวลา 13:03 • ความคิดเห็น
งงครับ มันไม่ดียังไงครับ คือเป็นแม่ศรีเรือนก็ดี ไม่เป็นแม่ศรีเรือนก็ดี แต่การเป็นแม่ศรีเรือนมันไม่ดีด้วยเหรอครับ
โฆษณา