12 พ.ค. เวลา 06:54 • ความคิดเห็น
ทำกับข้าวไม่เป็นนี่ผมเฉยๆ เพราะเราทำเก่งกว่า 555
ขออย่างเดียว อย่าทิ้งบ้านเลอะ รก
พูดง่ายๆคือ ศรีเรือนไหมไม่รู้ แต่ต้องมีระเบียบครับ
1
โฆษณา