13 พ.ค. เวลา 14:30 • ความคิดเห็น
ถ้าไม่ให้เกียรติกันน่าจะอยู่กันไม่ยืด หรือไม่ก็อยู่กันแบบไม่มีความสุข เรื่องนี้จะดูออกต้องพ้นช่วงโปรโมชันไปแล้วเท่านั้น
โฆษณา