14 พ.ค. เวลา 02:40 • ท่องเที่ยว

✈️ ออนไลน์เช็คอินง่ายๆ กับไทย ไลอ้อน แอร์ ผ่าน E-mail Trip Reminder ✉️

ผู้โดยสารจะได้รับอีเมล 2 ครั้ง 48 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
1. กด Check-in Now จากอีเมล Trip Reminder
2. ตรวจสอบข้อมูลพร้อมยืนยัน
3. ตรวจสอบและยืนยันว่าสัมภาระของท่านไม่มีวัตถุอันตราย
4. ระบบจะแสดงตัว Boarding passและเลือกยืนยันพิมพ์บัตรโดยสารหรือส่งไปยังอีเมลของท่าน
* ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในแอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต์เท่านั้น ไม่สามารถแสดงเป็นภาพถ่ายหรือภาพแคปเจอร์หน้าจอ แก่เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานที่ประตูผู้โดยสารได้
5. ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้
- สำหรับผู้โดยสารที่ต้องโหลดสัมภาระ สามารถติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ พร้อมแสดงบัตรประชาชน และแจ้งเที่ยวบิน
- สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋าสัมภาระ สามารถนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปยังประตูผู้โดยสารได้เลยครับ
* ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมง จนถึง 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ให้ความอุ่นใจ ปลอดภัยทุกเที่ยวบิน ✈️
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
#ThaiLionAir #ไทยไลอ้อนแอร์ #WebCheckin #เว็บเช็คอิน #OnlineCheckin #ออนไลน์เช็คอิน #TripReminder #อีเมล #Email
โฆษณา