16 พ.ค. เวลา 15:03 • การศึกษา
หลานๆเราก็เรียน
ตอนเย็นในโรงเรียน
ส่วนใหญ่จะสอนการบ้าน
เพื่อสะดวกกับผู้ปกครอง
ไม่ต้องมาสอนเองเพราะ
ทุกคนก็เหนื่อยล้าจาก
การทำงานต้องยกหน้าที่
ให้คุณครูช่วยดูแลเพื่อ
แบ่งเบาภาระ
โฆษณา