17 พ.ค. เวลา 09:19 • การศึกษา
ผมกลับมองว่าการสอนพิเศษ เป็นตัวชี้วัดการจัดการเวลาของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่ลงตัว! หากจะแก้ที่ต้นเหตุก็ได้จะดีมากครับ แต่การเเก้ปัญหาปัจจุบันก็สำคัญ! ผมคิดว่าควรจะจัดเป็นclassพิเศษในวันหยุดจะดีกว่า โดยมาจากการสำรวจเด็กที่เรียนอ่อนในชั้นเรียนเดียวกันทั้งหมด และครูก็ทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ ในพื้นที่ที่โรงเรียนจัดให้ครับ
โฆษณา