19 พ.ค. เวลา 03:08 • ความคิดเห็น
เฉพาะฆราวาสที่จบกิจเป็นพระอรหันต์นะครับ ไม่รวมพระโสดาบัน และพระอนาคามี
ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า
ฆราวาสเมื่อฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าแล้วจบกิจ พระองค์จะบวชให้โดยเอหิภิขุ อุปสัมปทา มีผ้าจีวรทิพย์ลอยมาเอง แต่บางท่านไม่เคยถวายจีวรมาในอดีตต้องหาเอง ขณะที่หาอยู่มักจะโดนวัวขวิด หรือยักษ์ฆ่าตายเสียก่อน
ดังนั้นฆราวาสหากจบกิจต้องบวชทันที เพราะกิจที่จะครองเรือนไม่มีแล้วถ้าอยู่เป็นฆราวาสจะทำให้คนไม่รู้ไปตำหนิหรือต่อว่ากลายเป็นกรรมหนักตกนรก
ในสมัยปัจจุบันมีบุคคลตัวอย่างคือ พระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต จากคำบอกเล่าของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ วัดท่าซุง
พระองค์หญิงท่านจบกิจแล้ววันรุ่งขึ้นโดนยิงขณะประทับเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปรับทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ท่านเปล่งวาจาก่อนสวรรคตว่า “ฝากบอกพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีว่าหญิงขอลาไปนิพพาน เห็นพระนิพพานสว่างแล้ว“ ขณะที่กล่าวท่านยิ้มและไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆ ทั้งที่กระสุนทะลุพระวรกายเป็นแผลใหญ่
1
หลวงพ่อพรพราชพรหมยานเถระ ท่านเล่ารายละเอียดไว้เยอะหาอ่าน หาฟังได้จากเว็บไซต์หรือYouTube วัดท่าซุงครับ
โฆษณา