22 พ.ค. เวลา 04:54 • การศึกษา

🙏วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับ betterday🙏

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมปัญญาพัฒน์
ในโครงการธรรมะประดับใจ ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ
“ปัจจุบัน สำคัญที่สุด”
โดย พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ ป.ธ. 7)
ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนกับคำสอนของพระพุทธเจ้า
ถึงการไม่โหยหาถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว และไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง และร่วมปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อการอยู่กับปัจจุบัน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ อาคารกวีบรรณาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
ติดตามกิจกรรมและรายละเอียดได้ทาง
Facebook ธรรมะประดับใจ
โฆษณา