23 พ.ค. เวลา 14:41 • ความคิดเห็น
แผ่เมตตาจิต อโหสิกรรม ให้อภัย
ที่นั่งสมาธิดีแล้ว ถ้าทำได้บ่อยๆ ช่วยเรื่องโรคจิตใจ
โรคป่วย โรคโลก โรคสังคม โรคครอบครัว
ทำให้สงบจิตได้ดี ปล่อยวาง นิ่ง ไม่ร้อน
สติรู้ รู้สึก และปล่อย และหาย และคลาย
แน่วแน่ทำสิ่งที่อยากทำ ด้วยตนเอง
เปลี่ยนความหม่นมืดเจ็บปวด รวดร้าว
เป็นความสงบนิ่ง
บำบัดจิต บำบัดใจ
เบิกบานจิต
เป็นตัวของตัวเอง
ทำบุญบ่อยๆ วันพระยิ่งต้องทำ
ต่างกรรม ต่างหนักเบา ต่างวาระ ต่างทรมาน
ต่างไม่มีใครรู้สึกได้เท่าตัวเราเอง
ทุกๆคนในโลก
ต่างคนต่างรู้สึกในชีวิตของตน
มองว่าเป็นวัยรุ่นเจอในแบบที่บอกมา ที่ระบายมา
โรคป่วยต่างๆ จากชีวิตรอบข้าง ครอบครัว สังคม
โรงเรียน เพื่อน และจนไปถึงที่ทำงาน ในวัยทำงาน
และอาจจะตลอดชีวิตจนหมดลมหายใจในชาตินี้
กรรม บุญ วาสนา ชดใช้ ทรมาน มืดมิด
โรคกรรม โรคบุญ โลกบุญ โลกกรรม
โลกมนุษย์
เป็นตัวของตัวเองได้ในทุกๆที่ บริสุทธิ์ จริงใจ ทรงพลัง
เสน่ห์ ความรัก ความชอบ ลุ่มหลง หลงใหล
สร้างสรรค์ ศิลปะ งาน เงิน ธุรกิจส่วนตัว อิสระ ค้าขาย
มิตร เพื่อน สภาวะโลก สภาวะจิต สภาวะสังคม
สภาวะมนุษย์ มลภาวะ มลพิษ
ธรรมชาติ อากาศ จิตใจ เสียง สรรพสัตว์
ปลดปล่อย ปล่อยวาง ไม่เรียกร้อง ไม่โหยหา
ไม่หวนไห้ ไม่โหยหวน ไม่ทรมาน เข้มแข็ง
จิต สติ ปัญญา หลุดพ้นจากความมืดมิด
ความเก็บกด โกรธแค้น น้อยเนื้อต่ำใจ
ผ่านวัย ผ่านเดือน ผ่านปี เติบโต แก่ ตาย
โบยบิน เดินทาง ค้นหา อิสระ
หวัง ฝัน อาหารทางจิตวิญญาณ
ต่อลมหายใจของเรา
เวอร์ชั่นล่าสุด
ระบายบอกเล่ามา ก็ให้ดีขึ้นตามจิต
มองหาคนที่สร้างสรรค์ แตกต่าง แปลกแยก
แต่เป็นคนจิตดี เปิดกว้าง ละเอียด ลึกซึ้ง
ไม่หยาบ ไม่มืด ไม่อีโก้มืด
ถ้าไม่เจอ ก็ไม่เป็นไร
ยังต้องเดินทางต่อไป
ไม่แน่นอน
โฆษณา