23 พ.ค. เวลา 20:34
โดยทั่วไปแล้วคำขอบคุณคือการแสดงออกถึงการมีมารยาท บ่งบอกถึงการเป็นมนุษย์ที่ถูกสอนให้อยู่ร่วมกันในสังคม พึ่งพาอาศัยกันและกัน เมื่อมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับ คนที่ให้ก็แสดงถึงความมีน้ำใจ ส่วนผู้ที่ได้รับนั้นก็ควรแสดงถึงการตอบรับที่บ่งบอกว่า "เรารับรู้ได้ถึงการมีน้ำใจของคุณนะ" ซึ่งนั่นก็คือคำขอบคุณที่คนส่วนใหญ่มอบให้กัน 😊 และตัวเราเองนั้นก็ใช้คำขอบคุณในสถานการณ์นี้เช่นกัน
แต่ในบางสถานการณ์ เราใช้คำขอบคุณเป็นการบอก "รัก" แต่การใช้คำว่าขอบคุณของเราในลักษณะนี้ เราใช้มัน กับคนเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะเราไม่สามารถบอกรักเขาได้ตรงๆเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ "คำบอกรัก"❤️ คำอื่นมาทดแทนซึ่งนั่นก็คือคำว่า"ขอบคุณ"🙏
1
ซึ่งเราเคยพูดบ่อยๆว่า
ขอบคุณนะ 🙏 ที่อุตส่าห์ช่วยเราเรื่องงาน ขอบคุณนะที่ยังอยู่ช่วยเหลือกันครงนี้ support กัน จริงๆแล้วเราอยากจะพูดกับคนๆนั้นว่า
ฉันรักเธอ ❤️ ที่เธอมอบเวลาอันมีค่าของเธอให้ฉัน ถึงแม้เธอจะเหนื่อยกับเรื่องของตัวเองแล้วแต่เธอก็ยังเจียดเวลามาช่วยฉันอีก ดังนั้นฉันจึงรักเธอ
ขอบคุณนะ 🙏 ที่เธอเข้าใจในความเป็นฉัน ถึงแม้ในบางครั้งฉันจะดื้อด้านหรืองี่เง่าไปบ้าง และในความเป็นจริงเราอยากพูดกับคนๆนั้นว่า
ฉันรักเธอ ❤️ ที่เธอเห็นคุณค่าของฉันอย่างที่ฉันเป็น ฉันรักเธอที่เธอไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนตัวตนของฉัน เธอรับความเป็นฉันได้จริงๆ ดังนั้นฉันจึงรักเธอ
ขอบคุณนะ 🙏 ที่ช่วยคิดช่วยแก้ไขเวลาฉันมีปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงเราก็อยากจะพูดกับคนๆนั้นว่า
ฉันรักเธอ ❤️ ที่เธอแสดงความเป็นผู้นำและสามารถนำทางให้ฉันเดินไปข้างหน้าได้ถึงแม้บางครั้งฉันจะเดินเป๋ไปบ้าง แต่เธอก็ยังคงพยายามในแบบฉบับของเธอที่จะส่องแสงสว่างเพื่อนำทางให้ฉัน ดังนั้นฉันจึงรักเธอ
และทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคำ "ขอบคุณ"
ที่แปลว่า "รัก" แค่นั้นเอง 😊
โฆษณา