24 พ.ค. เวลา 03:09 • ความคิดเห็น
มีหลายปัจจัย มีหลายกรณี แล้วแต่คน
บางคนเป็นที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลง
ผ่านความคิด ผ่านชีวิต ผ่านสัมผัส รู้สึก วิเคราะห์
ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปี ผ่านวัย
ผ่านประสบพบเจอ และอีกหลายปัจจัย
จึงมีความคิดที่ต่างออกไป
ตอนนั้นอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
ตอนนี้รู้สึกอีกแบบ ที่ต่างออกไป
คิดได้ รู้สึก ต่างไป ตกตะกอน เข้าใจ
แคบ กว้าง อคติ ลึกซึ้ง ทิฐิ อัตตา อีโก้
บางคนต้องรู้สึกเอง คิดได้เอง เจอเอง สัมผัสเอง
ไม่ว่าคนจะพูดบอกแนะนำยังไงก็ตาม
แต่ถ้าคนที่เป็นดั่งคำถามนี้ ไม่ได้เป็นเพราะปัจจัยที่ตอบนี้
ก็มีเป็นปัจจัยอื่นอีกได้เช่นกัน แต่ก็จะในแง่ร้ายแง่ลบหน่อย
แย่หน่อย เช่นการพลิกลิ้น ที่ภายในไม่ได้เติบโต พัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลง
โฆษณา