26 พ.ค. เวลา 06:31 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ถ้าหมายถึง cypto currency มันเป็นเพียง digital asset ไม่ใช่ money
ส่วน banking business มันมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาหากหุ้นธนาคารใดไม่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงก็ไม่รอด เพราะเทคโนโลยี พฤติกรรม มันเปลี่ยนตลอดเวลา เช่น ถ้าต่อไปมีการใช้ AI ในการรับฝากเงิน ปล่อยกู้ และให้คำปรึกษาทางการเงิน การใช้ cypto ที่มี asset backup และ high speed verification รูปแบบธนาคารก็จะเปลี่ยนไปใครตามไม่ทันก็เจ๊ง
โฆษณา