27 พ.ค. เวลา 07:17 • สุขภาพ

🙏วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับ betterday🙏

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมปัญญาพัฒน์
ในโครงการธรรมะประดับใจ ครั้งที่ 3
ในหัวข้อ
“ธรรมะแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่”
โดย พระศรีวชิรวาที (ฉัตรชัย สุฉตฺตชโย มูลสาร ป.ธ.9)
เราเชื่อว่า ทุกท่านต่างรู้จักบทสวดพาหุงมหากา
หรือ พุทธชยมงคลคาถา เป็นอย่างดี ในหัวข้อที่ว่า เป็นบทสวดแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
เราอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมศึกษา เรียนรู้ ข้อธรรมในบทสวดแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้ และน้อมนำธรรมะมาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ชีวิตเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
วันที่ 2 มิถุนายน 2567
เวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ อาคารกวีบรรณาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
ติดตามกิจกรรมและรายละเอียดได้ทาง
Facebook ธรรมะประดับใจ
#ธรรมะ #วัดบวรนิเวศ #ธรรมะประดับใจ #กวีบรรณาลัย #ปัญญาพัฒน์
โฆษณา