27 พ.ค. เวลา 11:36

ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาและปรับเปลี่ยนวิธีคิด

ในโครงการธรรมะประดับใจ ครั้งที่ 2 กันไปแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมติดตาม และเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ในโครงการธรรมะประดับใจ ครั้งที่ 3 ณ อาคารกวีบรรณาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
ด้วยความร่วมมือระหว่าง
วัดบวรนิเวศวิหาร x Betterday
โฆษณา