30 พ.ค. เวลา 08:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

หุ้น NVIDIA ทำ New High ต่อเนื่อง

ราคาหุ้น NVIDIA ทำ New High ต่อเนื่อง หนุนจากสตาร์ทอัพ xAI ของ Elon Musk ต้องใช้ชิป NVIDIA 1 แสนตัวสร้าง Supercomputer
 • หลังจากที่ NVIDIA ประกาศงบไตรมาสแรกของปีเติบโตแข็งแกร่งกว่าคาด และเห็นถึงความต้องการที่ยังสูง คาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สองเติบโตต่อเนื่อง พร้อมทั้งประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 150% และจะแตกพาร์หุ้นในอัตรา 10 ต่อ 1 หุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้น NVIDIA ทำสถิติพุ่งทะลุ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2
 • ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 วันทำการติดต่อกันรวมกว่า 20% โดยเมื่อคืนนี้ (28 พ.ค. 2567) ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.1% หลังบริษัทสตาร์ทอัพ xAI ของ Elon Musk ต้องใช้ชิป GPU H100 ของ NVIDIA มากถึง 1 แสนตัว เพื่อสร้าง xAI Supercomputer ซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพ xAI เพิ่งได้รับเงินระดมทุนรอบ Series B มูลค่ากว่า 6 พันล้านดอลลาร์
 • มูลค่าตลาดของ NVIDIA ปัจจุบันสูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดของ Apple ที่ 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ โดย Apple เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจาก Microsoft
กองทุนกรุงศรี ที่มี NVIDIA อยู่ใน Top 10 Holdings (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2567)
ข้อมูลกองทุน KFGG-A คลิก >> https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGG-A
ข้อมูลกองทุน KFGMIL-A คลิก >> https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGMIL-A
ข้อมูลกองทุน KFGTECH-A คลิก >> https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGTECH-A
ข้อมูลกองทุน KFHTECH-A คลิก >> https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHTECH-A
ข้อมูลกองทุน KFNDQ-A คลิก >>
ข้อมูลกองทุน KFUS-A คลิก >>
ข้อมูลกองทุน KFUSINDX-A คลิก >>
ข้อมูลกองทุน KFWINDX-A คลิก >>
ข้อมูลกองทุน KFGGSSF คลิก >>
ข้อมูลกองทุน KFGGRMF คลิก >>
ข้อมูลกองทุน KFGTECHRMF คลิก >>
ข้อมูลกองทุน KFUSSSF คลิก >>
ข้อมูลกองทุน KFUSRMF คลิก >>
ที่มา: Bloomberg, Reuters, Barron's | อัปเดต ณ 29 พ.ค. 2567
นโยบายการลงทุนและคำเตือน
 • KFGG ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFGMIL ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFGTECH ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 7 – เสี่ยงสูง
 • KFHTECH ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) | ระดับความเสี่ยง 7 – เสี่ยงสูง
 • KFNDQ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFUS ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFUSINDX ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index | ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง
 • KFWINDX ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFGTECH/ KFHEALTH/ KFHHCARE ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 • KFGG/ KFGMIL/ KFHTECH และ KFUSINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KFGTECH/ KFNDQ/ KFUS และ KFWINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตัวแทนสนับสนุนการขาย/ เจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
ติดตามกองทุนกรุงศรี อัปเดตข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
#กองทุนกรุงศรี #NewsUpdate
โฆษณา