30 พ.ค. เวลา 10:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Novo Nordisk และ Eli Lilly คาดการณ์ยอดขายยาลดน้ำหนักพุ่งสูงขึ้น

คาดการณ์ยอดขายยาลดน้ำหนักของ Novo Nordisk และ Eli Lilly จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วงต้นทศวรรษ 2030
1
 • IQVIA Institute for Data Science ระบุว่ายาลดน้ำหนักของ Novo Nordisk และ Eli Lilly ได้รับ ความสนใจจากผู้คนจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าบริษัทประกันส่วนใหญ่จะยังไม่ครอบคลุมการจ่ายยานี้ แต่คนจำนวนมากก็ยอมจ่ายเงินเองหรือใช้คูปองส่วนลดจากผู้ผลิตยา
 • จากการทดลองพบว่ายาดังกล่าวไม่ได้ช่วยแค่การลดน้ำหนัก แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและสโตรก และรักษาภาวะเรื้อรังเช่นการหยุดหายใจขณะหลับได้อีกด้วย
 • BMO Capital Markets คาดการณ์ว่ายอดขายยาลดน้ำหนักของทั้ง Novo Nordisk และ Eli Lilly จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี ในช่วงต้นทศวรรษ 2030 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมเมื่อ ปีที่แล้วที่ 1 แสนล้านดอลลาร์
 • ปีที่แล้วมีการใช้จ่ายสำหรับยาลดน้ำหนักทั่วโลกถึง 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ และอาจเพิ่มขึ้นถึง 1.31 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ซึ่งเป็นการเติบโตถึงปีละ 27% เทียบกับคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 13%
 • หากไม่มีการขยายความคุ้มครองจากบริษัทประกัน IQVIA คาดว่ายาลดน้ำหนักจะมีการใช้จ่ายต่ำสุดอยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปี 2028 แต่มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทประกันจะครอบคลุมการจ่ายยาลดน้ำหนักในอนาคต ซึ่งจะทำให้มีการใช้จ่ายสูงถึง 7.4 หมื่นล้านดอลลาร์
 • Novo Nordisk และ Eli Lilly อยู่ระหว่างเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนยาลดน้ำหนักท่ามกลางความต้องการสูง มีคาดการณ์ว่ายังมีความต้องการยาลดน้ำหนักอีกมาก โดยชาวอเมริกันกว่าหนึ่งร้อยล้านคนเป็นโรคอ้วน และทั่วโลกคาดว่ามีคนเป็นโรคอ้วนเกือบหนึ่งพันล้านคน
 • ยาลดน้ำหนักในสหรัฐฯ มีราคาสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ได้ทำให้บริษัท Novo Nordisk และ Eli Lilly ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทอันดับต้นๆ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก
 • คาดว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาเมื่อมีบริษัทยารายใหม่เข้ามาในตลาด แต่การเข้าถึงยาที่กว้างขึ้นและความต้องการยาที่สูงขึ้นจะช่วยชดเชยการลดลงของราคาได้
ที่มา: Reuters | อัปเดต ณ 29 พ.ค. 2567
กองทุนกรุงศรี ที่มี Novo Nordisk และ Eli Lilly อยู่ใน Top 10 Holdings (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2567)
>> ข้อมูล KF-EUROPE คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KF-EUROPE
>> ข้อมูล KFGLOBAL-A คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGLOBAL-A
>> ข้อมูล KFGLOBFX-A คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGLOBFX-A
>> ข้อมูล KFHEALTH-A คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHEALTH-A
>> ข้อมูล KFHEALTH-D คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHEALTH-D
>> ข้อมูล KFHEUROP-A คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHEUROP-A
>> ข้อมูล KFHHCARE-A คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHHCARE-A
>> ข้อมูล KFHHCARE-D คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHHCARE-D
>> ข้อมูล KFUSINDX-A คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFUSINDX-A
>> ข้อมูล KFWINDX-A คลิก :
>> ข้อมูล KFEURORMF คลิก :
>> ข้อมูล KFHCARERMF คลิก :
นโยบายการลงทุนและคำเตือน
 • KF-EUROPE/ KFHEUROP ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFGLOBAL/ KFGLOBFX ลงทุนในลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >80% ของ NAV
 • KFHEALTH/ KFHHCARE ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 7 – เสี่ยงสูง
 • KFUSINDX ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index | ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง
 • KFWINDX ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFHEALTH/ KFHHCARE ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 • KFHEUROP/ KFHHCARE และ KFUSINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KF-EUROPE/ KFEURORMF/ KFGLOBAL/ KFHEALTH และ KFWINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • KFGLOBFX มีนโยบายไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตัวแทนสนับสนุนการขาย/ เจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
ติดตามกองทุนกรุงศรี อัปเดตข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
#กองทุนกรุงศรี #NewsUpdate
โฆษณา