1 มิ.ย. เวลา 02:54 • ปรัชญา

”กลิ่นหอมละมุน จะติดมือของผู้ให้ดอกกุหลาบเสมอ“

ฉันใดฉันนั้น ผู้ที่ทำความดีต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมได้รับผลทันที คือความสุขใจ ดั่งกลิ่นหอมละมุนที่ติดมือ
โฆษณา