1 มิ.ย. เวลา 19:19 • ความคิดเห็น
คุณผชคิดยังไงกับความเท่าเทียมทางเพศหญิงคะ (ไม่เอาตรรกะเพี้ยนมาตอบนะคะ)ขอเหตุที่คุณคิดเเละอยากจะมาเเลกเปลี่ยนหน่อยค่ะเเล้วคุณผชเเละผญเนี้ยชอบเพศตรงข้ามที่เก่งเกินรึเปล่าคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
สิทธิ์ หมายถึง สิ่งอันพึงมีพึงได้ เป็นสิ่งที่กฎหมายคุ้มครอง ไม่ให้คนอื่นมาละเมิดได้ สิทธิ์ ของ ผช.และผญ.มีรายละเอียดหลายอย่าง สิทธิ์ ที่ผช.ต้องรับผิดชอบ และสิทธิ์ ของผญ. ต้องรับผิดชอบเช่นกัน และหลายครั้งก็จะมีส่วนรับผิดชอบเท่ากัน โดยใช้สิทธิ์เหมือนกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความเท่าเทียมกันของการใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม มีหน้าที่แตกต่างกันหรือต่างยุคต่างสมัยที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยอมรับ เช่น การสามารถสมรสในเพศเดียวกันโดยจดทะเบียนสมรส มีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะอยู่ร่วมกันได้
โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ หรือ เพียงเพื่อการเป็นเพียงเพื่อนสนิทมิตรสหาย หรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่เราไม่ควรให้เขาไปเกี่ยวข้องหรือก้าวก่าย ครับ
ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
โฆษณา