2 มิ.ย. เวลา 12:16 • การศึกษา
ได้ แต่จะตรงหรือไม่ ตามที่คิด ก็อีกเรื่อง
คำที่ใช้ จริตที่เป็น สำนวนที่ใช้ คำศัพท์ คำนิยม กระแส
จริตคำ จริตคิด จริตพูด การเลือกใช้กันตามจริตแต่ละคน
คำที่ชอบ ที่พอใจ ตามนิสัยใจคอ ตามจริต
ตามสไตล์ ตามเทรน ตามรสนิยม
ส่วนรูปลักษณ์ หน้าตา หุ่น วัย เสื้อผ้าหน้าผม
ก็อีกเรื่อง
ความคิด มุมมอง ความมั่นใจ จิตภายใน อารมณ์
วิถีชีวิต ฝีปาก ฐานะ สถานะ
สายไหน แนวไหน ชอบแบบไหน
การบอกเล่า หน้าที่การงาน ครอบครัว ธุรกิจ หน้าตา
ประสบการณ์ ความรู้
1
โฆษณา