2 มิ.ย. เวลา 12:24

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมติดตาม และเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมะประดับใจ ครั้งที่ 3

"ธรรมะแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่"
ด้วยความร่วมมือระหว่าง
วัดบวรนิเวศวิหาร x Betterday
โฆษณา