3 มิ.ย. เวลา 01:12 • ปรัชญา

“หมั่นสังเกตและระลึกถึงคนที่พยายามช่วยคุณ คอยอยู่เคียงข้างคุณ”

โฆษณา