3 มิ.ย. เวลา 03:41 • ปรัชญา

🙏วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับ betterday🙏

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมปัญญาพัฒน์
ในโครงการธรรมะประดับใจ ครั้งที่ 4
ในหัวข้อ
“เว้น วาง ว่าง”
โดย พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ ป.ธ.7)
วันที่ 9 มิถุนายน 2567
เวลา 09.30 - 11.00 น.
ณ อาคารกวีบรรณาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
ขอเชิญร่วมรับฟังธรรมบรรยาย
เพื่อเข้าใจธรรมะแห่งความว่าง
เว้น อะไรบ้างให้ใจเป็นสุข
วาง อย่างไรให้ใจเบา
สู่ ความว่าง อย่างปิติสุข
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
ติดตามกิจกรรมและรายละเอียดได้ทาง
Facebook ธรรมะประดับใจ
#ธรรมะ #วัดบวรนิเวศ #ธรรมะประดับใจ #กวีบรรณาลัย #ปัญญาพัฒน์
โฆษณา