3 มิ.ย. เวลา 11:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากดิจิทัล เดือน มิถุนายน 2567

1. B-You Wealth
- ดอกเบี้ยสูงสุด 5.55% ต่อปี (สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 9 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท)
- ดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุด 1.98% สำหรับเงินฝากยอด 1 ล้านบาท
- รับดอกเบี้ยรายเดือน ทุกวันที่ 20 ของเดือน
- เปิดบัญชีผ่านแอป LHB You เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
- สามารถรับสมุดบัญชีเงินฝากได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร
- เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
2. KKP START SAVING
- ดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราดอกเบี้ยปกติ และอัตราดอกเบี้ยโบนัส รวมสูงสุด 4.00% ต่อปี
- ได้ดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรก และเมื่อสมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จ รับดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มเติม 2% ต่อปี (คำนวนจากยอดเงินฝากคงเหลือ เฉพาะส่วนที่เกิน 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท)
- จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เมื่อมีเงินฝากคงเหลือสิ้นวัน มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป
- ธนาคารจะคำนวนดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากเดือนที่สมัครฝาก
- ระยะเวลาโครงการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 67 – 25 ก.ค. 67
รายละเอียดเพิ่มเติม
3. Dime! Save
- ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3% ต่อปี (เงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 66 เป็นต้นไป)
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน10,000 - 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
- ฝาก โอน จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ
- เปิดบัญชีง่าย ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
4. Chill-D by CIMB THAI
- ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี (เฉพาะเงินฝากส่วนที่เกินตั้งแต่ 50,000 - 100,000 บาท)
- วงเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
- คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได (Split Rate)
5. Kept by Krungsri
- ดอกเบี้ยสูงสุด 2.22% ต่อปี สำหรับเงินฝากใหม่ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2566 เข้ากระปุก Grow
- รับดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี ในเดือนที่ 1-18 และสูงขึ้นเป็น 2.22% ต่อปี ในเดือนที่ 19-24
- ยอดวงเงินฝากสูงสุด 5 ล้านบาท
- ถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข
- คิดดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฆษณา