5 มิ.ย. เวลา 06:32 • สัตว์เลี้ยง
สุนัขนอนกี่ชั่วโมงครับ ปกติผมเห็นมันวิ่งทั้งคืนมันเอาเวลานอนตอนไหน ?
คำถามนี้ถูกลบ
บางครั้งจิตคนก็คล้ายคนป่วยกัน
ในโลกนี้ มากมาย เสพติด ยึดติด
รวมถึงตัวผู้ตอบด้วย
ป่วยในความคิดตน
ความเชื่อตน
ความรู้ตน
ความจริงของตน
วิชาการ ความรู้
พฤติกรรม ศึกษา
สรรพสัตว์ทั้งหลาย
พูดกันไปเรื่อย
จริงเขา จริงเรา จริงแบบเดียวกัน
ความจริงมีเพียง 1
ความจริงมีมากกว่า 1
โลกแมวหมาคน
คนพ่อแม่ของแมวหมา
แมวหมาลูกของคน
สมาชิกในครอบครัว
ความรัก ความผูกพัน
เพื่อตนเอง เพื่อกันและกัน
เพื่อความอบอุ่น
เพื่อเยียวยาตนเอง
เพื่อเยียวยากันและกัน สงสาร
เพื่อเติมเต็ม
เพื่อตนเองงงงงงงงงงงงงงงงงง
เพื่อผู้อื่น เพื่ออย่างอื่น เพื่อส่วนรวม เพื่อส่วนตัว
จัดสรร งดงาม
1
โฆษณา