8 มิ.ย. เวลา 02:03 • ท่องเที่ยว

🚗ถนนทางหลวง 4 สายของไทย ทำไมถึงชื่อนี้?

เป็นที่ทราบกันดีว่าทางหลวงแผ่นดินของไทยมี 4 เส้นถนนที่เชื่อมจากกรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคหลักของไทย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 คือถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 คือถนนมิตรภาพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 คือถนนสุขุมวิท และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 คือถนนเพชรเกษม
แล้วชื่อถนนแต่ละสายมีที่มาอย่างไร Bnomics จะมาตอบกันในวันนี้
📍ถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 จากกรุงเทพฯ-แม่สาย
ถนนพหลโยธินเริ่มต้นที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย มีระยะทางยาวประมาณ 1,005 กิโลเมตร แรกเริ่มเดิมทีไม่ได้ใช้ชื่อนี้ แต่ใช้ชื่อเดิมว่า “ถนนประชาธิปัตย์” ภายหลังจึงได้เปลี่ยนถนนพหลโยธิน ซึ่งมีที่มาจากชื่อของ “พระยาพหลพลพยุหเสนา” หัวหน้าคณะราษฎร โดยตั้งชื่อถนนนี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาพหลฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2493
📍ถนนมิตรภาพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จากสระบุรี-หนองคาย
ถนนมิตรภาพไม่ได้เริ่มจากกิโลเมตรที่ศูนย์ตรงอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหมือนถนนเส้นอื่น หากแต่เริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย มีระยะทางทั้งสิ้น 509 กิโลเมตร
แต่เดิมนั้นใช้ชื่อว่า “ถนนสุดบรรทัดและถนนเจนจบทิศ” จนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2500 เปลี่ยนชื่อเป็น “ถนนมิตรภาพ” เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเพราะรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ เทคนิคการก่อสร้าง จึงนับเป็นทางหลวงสายแรกที่ก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน
การกำเนิดขึ้นของถนนมิตรภาพนับเป็นการสร้างความเจริญครั้งใหญ่ให้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกไปยังตลาดอื่น ๆ ได้สะดวก รวมถึงการเดินทางที่ย่นระยะเวลาจากกรุงเทพไปโคราชจาก 10 ชม.เหลือเพียง 3 ชม.
📍ถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 จากกรุงเทพฯ - ตราด
“ถนนสุขุมวิท” ถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิทย์ (ประสบ สุขุม) อดีตอธิบดีกรมทางหลวงที่บุกเบิกสร้างถนนสายนี้ แต่เดิมนั้นเขียนว่า “ถนนสุขุมวิทย์” และได้เปลี่ยนวิธีการเขียนในภายหลัง โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 488.387 กิโลเมตร
พระพิศาลสุขุมวิทย์ถือเป็นบุคคลสำคัญหนึ่งของไทยในด้านการก่อสร้าง ท่านจบด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และได้เข้ารับราชการเป็นนายช่าง โดยผลงานสำคัญของท่านคือการร่วมจัดทำโครงการทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศในช่วงที่ดำรงตำแหน่งอธิบดี สามารถสร้างถนนเสร็จสิ้นในไทยเป็นระยะ 2,469 กิโลเมตร ทำให้ในปี 2493 เมื่อรัฐบาลสร้างถนนสายกรุงเทพฯ - ตราด เสร็จสิ้นจึงตั้งชื่อว่าถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิทนั่นเอง
📍ถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จากกรุงเทพฯ - สงขลา
ถนนเพชรเกษมเป็นทางหลวงแผ่นดินที่ยาวที่สุดในไทยมีระยะทาง 1,310.55 กิโลเมตร ในอดีตเคยมีการใช้ชื่อว่า “ถนนพิบูลสงคราม” เพื่อเป็นเกียรติแก่จอมพลป.นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แต่ท่านปฏิเสธและให้เปลี่ยนเป็น “ถนนเพชรเกษม” เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงเพ็ชร์เกษมวิถีสวัสดิ์ (แถม เพ็ชร์เกษม) ผู้รับผิดชอบการสร้างถนนนี้แทน
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย: หลวงเพ็ชร์เกษมวิถีสวัสดิ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าแม้แต่ท่านเองก็ไม่ทราบว่าถนนจะใช้ชื่อเพชรเกษมเพราะเข้าใจว่าจะใช้ชื่อพิบูลสงคราม แต่มารู้เมื่อมีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ชื่อของท่านแทน
ผู้เขียน: ขัตติยาภรณ์ ด้วงแก้ว, Political Analyst
ภาพประกอบ: บริษัท ก่อการดี จำกัด
════════════════
Bnomics - Bangkok Bank Economics
'Be an Economist for Everyone'
วิเคราะห์ เจาะทุกประเด็นเศรษฐกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
════════════════
อ้างอิง: เพจกรมทางหลวง, เพจภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เพจ The People และเว็บไซต์ศิลปและวัฒนธรรม
โฆษณา