10 มิ.ย. เวลา 02:11 • ธุรกิจ

แว่นท็อปเจริญ จากรถตระเวนสู่อาณาจักรแว่นคู่คนไทยกว่า 77 ปี

ข่าวการเตรียมเข้าตลาดหุ้นของ ‘แว่นท็อปเจริญ’ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 77 ปีจากจุดเริ่มต้นเป็นร้านรถเร่ตระเวนไปตามพื้นที่ต่างๆ สู่การจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดขยายสาขาไปทั่วประเทศไทย และล่าสุดขยับไปสู่เป้าหมายใหม่ครั้งใหญ่ในการเป็นผู้นำด้านแว่นตาบุกตลาดอาเซียน จึงประกาศเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์กลายเป็น ‘บริษัทมหาชน’
ย้อนกลับไปเมื่อราว 70 ปีก่อนจุดเริ่มต้นของแว่นท็อปเจริญ แต่เดิมไม่ได้ใช้ชื่อนี้ แต่ใช้ชื่อว่า ‘เจริญการแว่น’ เริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งยังไม่ได้เป็นร้านใหญ่แบบที่เราเห็น แต่เป็นร้านรถเร่ตระเวนไปตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการตัดแว่นได้อย่างสะดวกใกล้ชิด
และเพื่อให้เป็นที่จดจำและเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบเพราะชื่อเจริญการแว่นยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์จึงอาจถูกนำไปใช้ได้ง่าย ๆ จึงเปลี่ยนเป็น ‘แว่นท็อปเจริญ’ โดยคำว่าเจริญมาจากชื่อของคุณเจริญ ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้ก่อตั้งนั่นเอง โดยได้ใส่คำว่า ‘ท็อป’ เข้ามาด้วยเพราะมุ่งที่จะเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมนี้และพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดนั่นเอง
โดยรายได้ย้อนหลัง 5 ปีของบริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือแว่นท็อปเจริญ ดังนี้
ปี 2565 รายได้ 5,414 ล้านบาท กำไร 626 ล้านบาท สินทรัพย์ 4,742 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 4,273 ล้านบาท กำไร 284 ล้านบาท สินทรัพย์ 4,078 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 4,432 ล้านบาท กำไร 133 ล้านบาท สินทรัพย์ 4,042 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 5,041 ล้านบาท กำไร 134 ล้านบาท สินทรัพย์ 3,824 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้ 4,455 ล้านบาท กำไร 169 ล้านบาท สินทรัพย์ 3,920 ล้านบาท
ผู้เขียน: ขัตติยาภรณ์ ด้วงแก้ว Political Analyst, Bnomics
ภาพประกอบ: บริษัท ก่อการดี จำกัด
════════════════
Bnomics - Bangkok Bank Economics
'Be an Economist for Everyone'
วิเคราะห์ เจาะทุกประเด็นเศรษฐกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
════════════════
โฆษณา