พาชม "ราชินีแห่งแมลง" ในผืนป่าบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

มาทำความรู้จัก"ผีเสื้อวงศ์สีน้ำเงิน"ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นผีเสื้ออีกหนึ่งวงศ์ในจำนวนวงศ์ผีเสื้อทั้งหมด ผีเสื้อวงศ์สีน้ำเงินมีจุดเด่นและมีความหลากหลายมากที่สุดและเป็นผีเสื้อที่มีขนาดเล็กที่สุดในวงศ์ผีเสื้อทั้งหมด
โดยมีขนาดตั้งแต่ 20 - 44 มม.พฤติกรรมผีเสื้อในวงศ์นี้ ชอบเกาะอยู่บริเณที่มีแสงทึมๆ และมักเกาะอยู่ตัวเดียวไม่รวมตัวเป็นกลุ่ม เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกภาพผีเสื้อที่ยังไม่มีรายงานการค้นพบมาก่อน ในประเทศไทย (อ้างอิงจากหนังสือจากสำนักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
โดยค้นพบบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นผีเสื้อวงศ์สีน้ำเงินจัดอยู่ในสกุล Horaga หลังจากภาพผีเสื้อใบนี้เผยแพร่ออกไปทำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามและเดินทางลงมาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบผีเสื้อกลวงวัน (butterfly) นับตั่งแต่นั้นมากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมผีเสื้อหลากสีก็ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังเช่นทุกวันนี้ และคาดว่ายังมีผีเสื้อที่ตกสำรวจยังมีอีกแน่นอนรอวันค้นพบเจอ
ที่มา : อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
#อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี #นราธิวาส #ผีเสื้อ
#สบอ6สาขาปัตตานี #กรมอุทยานแห่งชาติ
โฆษณา