9 มิ.ย. เวลา 06:46 • การศึกษา

กิจกรรมปัญญาพัฒน์ โครงการ “ธรรมะประดับใจ ครั้งที่ ๔”

ได้รับเมตตาจาก
พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ ป.ธ. ๗)
บรรยายธรรม เรื่อง เว้น วาง ว่าง
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
ณ อาคารกวีบรรณาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
#ธรรมะประดับใจ #วัดบวรนิเวศวิหาร #กวีบรรณาลัย
โฆษณา