9 มิ.ย. เวลา 07:19 • ความคิดเห็น

Quote of the Day

" อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครในโลกนี้ เพราะถ้าทำเช่นนั้น ก็เท่ากับว่าคุณกำลังดูถูกตัวเอง "
- Bill Gates -
โฆษณา